Articles for tag: mullah, religion, Sajid Hussain, ساجد حسین, مذہب, ملّا

Sajid Hussain

مذہب مُلّا ءَ وتی لاپ کتہ، بلئے تاں کدین ءَ

دیریگیں گپّے کہ خیر بخش مری یورپی پولکارے ءَ گُشیت کہ بلوچ ءِ گوْرا مذہب تہنا پیدائش ءُ مَرگ ءِ ساہتاں کار ءَ کئیت۔ چُکّے کہ پیداک بیت مُلا کئیت گوش ءِ بانگے دنت ءُ مردمے مِریت مُلّا جنازہ ءِ وانیت۔ چوناہا پیدائش ءُ مرگ ءِ نیام ءَ ہم مُلّا ءِ کِردے ہست: نکاح ءِ ...