Dr Naguman

کارگال گنج۔۔۔ دومی بہر

دلگوش: اے بلوچیءِ کارگالانی گونڈیں لَڑے۔ اے لَڑءَ ہما کارگال ہوار اَنت کہ یکگالی اَنت چوکہ “آرگ” یا اَنچین اَنت کہ پیسرا دو یا گیشتر لَبز بیتگ اَنت بلے نی جُڑتگ اَنتءُ یک لَبزےءِ رنگءَ کارمرز بنت چوکہ “پَجّارگ”، “سَرارگ”۔

 

Dilgóś: É Balócíe kárgálání gwanđéń laŕé. É laŕá hamá kárgál hawár ant ki yakgálí ant, cóki “árag” yá ancén ant ki pésará do yá géśtir labz bíttagant bale ní juŕitagant o yak labzée rangá kármarz bant, cóki “pajjárag”, “sarárag”.

 

                                         A اَ

Kárgál کارگال   Bizánt / kármarz
Abrisag اَبرِسگ Bungéj bayag. Zahr girag. Jáŕí bayag
Acharag اَچہَرگ Ápe sangarag o sáp bayag
Ađđag اَڈّگ Pa cízzée jóŕ kanagá niśán érkanag yá likk kanag
Ađđénag اَڈّینگ Yak cízzé góń dumíá bandag. Jóŕ kanag
Aggaŕénag اَگڑینگ Aggaŕí dayag. Lagánđkárí kanag
Ajambénag اَجَمبینگ Ca gwahr yá tursá sakk larzag
Ajjag اَجّگ Hijbar na bajjag. Na maŧŧag
Aksag اَکسگ Dalwatání wapsag o insirag. Mále sáhí girag
Alakkag اَلَکّگ Damtós bayag. Trund trundá gínn kaśśag. Alaśśag
Alaśśag اَلَشّگ Trund trundá gínn kaśśag. Alakkag. Inkisag
Albásag اَلباسگ Pahk gár o gumsár kanag. Cukcén kanag
Algarag اَلگرگ Inzár bandag. Trás kanag
Algárag اَلگارگ Góń trundí bíŕ barag. Rumb kanag
Algáśag اَلگاشگ Algáś kanag. Kucikkání đáh o śór kanag
Alhánag اَلہانگ Alhán kanag. Sot janage wahdá tawárá cist kanag
Allaśag اَلّشگ Bénag magiskání đaolá rumbag yá pirricag
Allihag اَلّہگ Sapará darkapag. Daráyag
Almáhag اَلماہگ Bicár: almásag
Almásag اَلماسگ Gaźźag o gwát girag. Jaras kanag. Almáhag
Ambácag اَمباچگ Tupangá ŧél mánkanag o sapá kanag
Ambárag اَمبارگ Yakjáh jam kanag. Mucc kanag o érkanag
Ambázag اَمبازگ Ambázáń girag. Guláéś kanag
Ampusag اَمپُسگ Cát, gár, lóg yá tahpacéń cízzée lumbag o kapag
Amrézag اَمریزگ Hamrézag. Cakár / sarréc kanag yá bayag
Angarag اَنگرگ Có ás o angará tarrag
Angárag اَنگارگ Angár kanag. Sócag. Yala dayag
Angázag اَنگازگ Pa miŕ o jangá démá kinzag. Bindát kanag
Angérag اَنگیرگ Pa miŕagá tawár kanag. Topí dayag
Angézag اَنگیزگ Inzár bandag. Cist bayag
Angírag اَنگیرگ Guŧŧe girag. Sáhe kaśśagá nelag. Bézár kanag
Angirrag اَنگرّگ Angirrá kanag. Capp o cágirdá girag
Annámag اَنّامگ Annáme girag. Dap máń dap kanag o liccénag
Apsag اَپسگ Majóle aps bayag bizáń sáptiréń kaśe burzá bayag
Aŕag اَڑگ Mángíśśag. Aŕ o jéŕa kanag. Miŕag
Arbazag اَربزگ Ca cammáń arsání culukkag. Sarricag
Ardásag اَرداسگ Ardás kanag. Arz o dazbandí kanag
Aŕénag اَڑینگ Mángíśśénag. Méŕénag. Mánaŕénag. Đakk dayag
Attalag اَتّلگ Pahnátí léŧénag. Ca hóśá rawag
Awarag اَوَرگ Awár bayag. Hór o tór bayag
Awarénag اَوَرینگ Awárénag. Hawár kanag

Don’t miss posts from Balochistan Times!

We don’t spam!

+ posts

Naguman, a medical doctor by profession, is a Balochi fiction writer and literary critic. He also often comments on political and social issues of Balochistan.

1 thought on “کارگال گنج۔۔۔ دومی بہر”

Leave a Comment