Zaheer Qumi

May Kasániay Nádelsari, Mayár o Mayáray Bázáray Chokk

Márá tán hósh ent may lógáni poshtá yak kasánén bázáré hastent. Bale é métag báz kwahnén ábád butagén métagé naent. Anchó ke may kamáshán gapp jatag, é bázáray mardomán incho dér naent ke edá átkagant o ábád butagant, eshán panzdah yá bist sála bit cha dega métagéá laddh o lóg átkagant hamé háligén patthay sará lóg o jágahesh kortag.

É métagay nám ent Mayáray bázár. May kasániay sangat Mayáray bázáray gwandhó butagant. Chó wa may métgay kash o kerrán dega ham kasánokén métag butag bale may géshterén wahd gón Mayáray bázáray chokkán gwastag. Eshiay sawab do butagant, yakké, may eskul o domi may laybjáhé. May é doén zarurat Mayáray Bázáray poshtá butagant. Má róché do randá Mayáray pallay é sará potertag o á sará dar átkagén, sohbá pa eskulay wástá o bégáhá pa layb o gwáziá. Paméshká may géshterén wahd gón hamé bázáray chokkán gwastag.

Agan eskulay layb o gwázié butag, yá agan má cha eskulá rand layb o gwázié kortag, may layb o gwáziay démay thim Mayáray Bázáray gwandhó butagant. Hamé layb laybá baré may sangati  shir o shakar butag o baré baré agan may jenn nathahétagant, gorhá má jang o dáwá ham kortag.

Har hamá róchá ke má gón Mayáray Bázáray chokkán dáwáé kortag, á róch gorhá may bazzagiay róch butag, Mayáray Bázáray kamáshén mardom may métagá átkagant, may masterén mardomesh hál dátagant. Gorhá á shápá, wapsagá pésar, may masterén mardomán márá sharrén redé latth geptag o batth o chathanié dátag o padá má pashal pashalá wati gardóén nepád zortagant o shotagén péshgáhay yak kondhéá lónjánén tattéay sará tachk butag o wáb kaptagén.

Bale cha may jang o dáwá o sheddat o pasádá Mayáray bázáray kamáshén mardom hechbar gón may métagay masterén mardomán gelagdár nabutagant. Yakké, ke má drost kasánén gwandhó o hamsáró butagén o dómi, ke bázáray kamásh Mayár wat yak zrengén mardé butag o wati bázáray kamásh o sarbaráh butag, choshén sheddat o pasádé ke butag, gorhá Mayárá wat gissh o giwár kortag. 

Mayár ensándóstén mardé at. Cha áiay hamé ensándóstiá, á ham harkasá dóst at. Á modám gón wati kár o rózgárá moshkul butag, kassi kárá káré nabutagi.

Hayr, má o Mayáray bázáray chokk kasán atén, má zyádahén sharr o harábay park nazánt o may har róchigén jang o kukkár halás nabutant, gón Mayáray bázáray chokkán. Baré baré layb o gwáziay myáná Mayáray bázáray chokkán nimmóné sázet o dáwáé bendát kort o má latth wárt o gréwán gréwáná cha laybjáhá wati lógá átkén, o baré baré agan chizzé may tabá nalagget, gorhá má pésará dáwáé shoru kort.

Chó modámién warhá, wahdé ke may jang o dáwá kotthetant, má padá del pa del butén, sangat o brát butén. 

Zendagi sak zebá at, gón kasániay layb o gwázián, gón wati hamsaróáni har róchigén mosht o mérhián. Bakawle raptagén pirokaygá, zendagi pa kassá naóshtit. Anchó ke wahd démá rawán but, má ham mazan bayán butén, má gón wati sangat o hamsaróán hawár dahomi kelás pás kort. Harkasá wati ráhé gept o démá rawán but. Lahtén pa wánag o zánagá o lahtén pa kár o mozzuriá o lahtén hamódá wati métagán pasht kapt.

Má gón wati lahtén sangatá, wánagay wastá baré é shahr o baré á shahrá shotén. Márá dróstán choshén hech samá néstat ke wahd chó zuta táchit o má chó jaldi mazana bén. Hayr, chó wa má zant ke má yak na yak róché mazana bén, bale chó nazánt ke gón mazan bayag, sar o hósh kanagá yak mazanén zemmahwárié, yak géshén dhobbahé sará kapit, o tán zendag ay, hamé dhobbah sará bit.

Hamé mazanén dhobbahá márá cha Mayáray bázár o wati métagá géshter behayál kanáént. Eskulay layb o gwázi, eskulá rand dhagáráni sará rawag o pa pas o gók o dalwatán káhay chenag o padá Nehéngay kawra jánay shódag o ózhnág kanag o baré mán Shalóay shóná shetránkóay layb kanag.

Róch máh o máh sál butant o padá sál gón sálán rawán butant. Man kesás pánzdah sálá pad wati métagá wátar kort o yak róché nésht o jérhet ke may kasáni agan padá wátar bekant, márá drostán yakjáh bezurit bebárt Mayáray bázárá, padá gón may hamá kasániay sangatán yakjáh bekant. O padá má kawr o jangalán wayl bebén o padá má gón Mayáray bázáray chokkán jig pa jig bebén, padá yak mardomé cha Mayáray bázárá byayt may shekáyatá bekant o pada má hakkal o habar bwarén wati masterén mardománi kerrá.

Bale nun Mayáray bázár badal butagat. Ódá choshén shehmén chokké o pa kash o kerray métagay chokkáni wastá choshén sharrén  máhólé néstat ke berawant o gón óday chokkán layb o gwázi bekanant, o maróchán dega métagáni chokkán ham Mayáray bázárá ráwag o áyag báz kamter kortagat, chó may péshigén zamánagay warhá naent. Mayáray bázáray lógáni péshgáh chó waragá káyant. Lógáni démá salámatén baniádamay zát nést, agan kasé gendaga bit, gorhá bezán á bist o chárén sáhatán gón neshah o badén kárán goláésh ent. May kasániay zamánagay drostén sangat neshahay ámách atant, áyáni lógán incho warag néstat do incho neshah hastat. Kasánén chokkán beger tán mazanén mardomán, drhá neshahay ámách ant, abéd cha Mayárá. 

Har róch yak dari mardomé Mayáray pallay mazanén darwázagay dapá óshtátag, hamé shekáyatá kanagá ent ke shomay bázáray mardoméá may pelán pelán chizz dozzetag yá márá pelán pelán táwán dátag.

Don’t miss posts from Balochistan Times!

We don’t spam!

Website | + posts

Leave a Comment