Beebagr Saleh

دسمبر اے ہما جاہ اِنت

ہما لوگ انت
ہما بندیں دریگانی شمءِ تَنداں
ہما زند اِنت
ہما سگریٹءِ پُردان اِنت
منی ہورکیں ندارہءَ دگہ ہِچّی نہ بوتہ گیش
اے زندانیں شپءِ ترِکّ اَنت
منی پیژگاہءَ گندگ بنت
دگہ ہچ نیست
دسمبر اے ہما جاہ اِنت

Don’t miss posts from Balochistan Times!

We don’t spam!

+ posts

Leave a Comment